Ważne informacje


Egzaminy modułowe


29 stycznia 2024 r. – sala 202 w budynku A2  

15:30 – moduł 4

16:30 – moduł 6

30 stycznia 2024 r. – sala 103CM w budynku A5

15:30 – moduł 8

16:20 – moduł 2

17:40 – moduł 1

31 stycznia 2024 r.  – sala 31 w budynku A2

15:30 – moduł 9

16:40 – moduł 5

17:30 – moduł 17

01 lutego 2024 r. – sala 31 w budynku A2

09:30 – moduł 11

12:30 – moduł 7

02 lutego 2024 r. – sala 31 w budynku A2

09:30 – moduł 3

11:15 – moduł 10

12:40 – moduł 16


Prosimy o przybycie pod sale egzaminacyjną 10 minut wcześniej. 


Kolejny przewidywany termin egzaminów modułowych czerwiec/lipiec 2024 r. 

Part 147

Ośrodek Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej PART-147 Numer: PL.147.0022

Kierownik Odpowiedzialny – prof. PP dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska

Kierownik ds. Szkolenia – dr inż. Łukasz Semkło

Kierownik ds. Kontroli Jakości Szkolenia i Audytu – mgr Krystyna Wołoszczuk-Krupa

Kierownik ds. Egzaminowania – dr inż. Łukasz Brodzik

E-mail kontaktowy – part66(at)put.poznan.pl

Part 66
 • Szkolenie PART-66 Kategoria B1.2 –statki powietrzne z silnikami tłokowymi 
 • Liczba godzin zajęć teoretycznych 1005 godzin (w trybie 60min.) = 1340 godzin (w trybie 45 min.) 
 • Liczba godzin zajęć praktycznych 1000 godzin 45 minut (w trybie 60 min.) 
 • Zajęcia praktyczna na PP 348 godzin 45 minut (w trybie 60 min.) = 465 godzin (w trybie 45 min.) 
 • Zajęcia praktyczne w Organizacji Part-145 lub CAO 652 godziny(w trybie 60 min.) 
 • Praktyki odbywają się wyłącznie w organizacjach Part-145 oraz CAO.
 • Niezbędne informacje odnośnie treści jakie należy opanować w ramach szkolenia Part-66 do kategorii B 1.2, dziennik szkolenia teoretycznego oraz dziennik zajęć praktycznych znajdują się w sekcji “do pobrania”.
Egzaminy

W ramach Ośrodka Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Part-147 przeprowadzamy egzaminy z poniższych modułów do kategorii B 1.2:

Moduł 1 – MATEMATYKA
Moduł 2 – FIZYKA
Moduł 3 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI
Moduł 4 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI
Moduł 5 – SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH
Moduł 6 – MATERIAŁY I SPRZĘT
Moduł 7A – DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Moduł 8 – PODSTAWY AERODYNAMIKI
Moduł 9 – CZYNNIKI LUDZKIE
Moduł 10 – PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTNICTWA
Moduł 11B – AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO
Moduł 16 – SILNIK TŁOKOWY
Moduł 17A – ŚMIGŁO

Ważne!

 • Dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Płatowce na kierunku Inżynieria Lotnicza na Wydziale inżynierii Środowiska i Energetyki pierwsze podejście do egzaminu modułowego jest bezpłatne przy frekwencji na zajęciach na poziomie 90% (obecność liczona w ramach danego modułu).
 • Kolejne podejście do egzaminu lub nie wykazanie 90% frekwencji w ramach modułu podczas pierwszego podejścia jest odpłatne. 
 • Osoby podchodzące do egzaminu, a nie będące studentami Politechniki Poznańskiej muszą uiścić opłatę.
 • Kwoty opłat są zgodne z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury na dany rok kalendarzowy.
 • Za każdy egzamin modułowy opłata wynosi – 306zł (netto). 
 • Za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66 opłata wynosi – 458zł (netto). 
 • W przypadku uiszczenia opłaty należy przynieść potwierdzenie dokonania wpłaty za dany egzamin.
 • Numer konta bankowego oraz tytuł przelewu zostanie przesłany na podane w zgłoszeniu konto e-mail po zakończeniu zapisów.
 • Osoba fizyczna opłacająca egzamin podlega stawce VAT na poziomie 0%.
 •  W przypadku dokonywania płatności za egzamin przez firmę należy do kwoty za egzamin doliczyć 23% VAT.
 • W celu uzyskana ulgi za opłaty należy okazać odpowiedni dokument.
 • Ulgi: 1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej; 2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej; 3) żołnierze odbywający obowiązkową zasadniczą służbę wojskową – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej; 4) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej. 
Rejestracja na egzaminy modułowe
Praktyki
1. Podczas praktyk w ośrodku part-145 student jest zobowiązany do:
     – zaopatrzenia się w roboczy strój ochronny;
     – buty antystatyczne robocze;
     – zapewnić na własny koszt dojazd do miejsca odbywania praktyk oraz zakwaterowanie;
     – bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP;
     – bezwzględnie przestrzegać regulaminu Organizacji obsługowej. 
2. Zachowanie niezgodne z BHP będzie skutkowało usunięciem z odbywania praktyk w danym Ośrodku Part 145.
Pliki do pobrania

Dziennik zajęć teoretycznych dla kierunku Lotnictwo

Dziennik zajęć teoretycznych dla kierunku Inżynieria Lotnicza

Dziennik zajęć praktycznych

Zestawienie przedmiotów oraz możliwość podchodzenia do egzaminów modułowych 

Materiał obowiązujący na egzaminach Part-66

Galeria
Kontakt
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Piotrowo 5 
61-138 Poznań
tel.: 61 665 2400
e-mail: part66(at)put.poznan.pl

Kierownik Odpowiedzialny

dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. PP

tel. 0048 61 665 2326

e-mail: agnieszka.wroblewska(at)put.poznan.pl

Centrum Kształcenia Lotniczego

Kierownik ds. Szkolenia

dr inż. Łukasz Semkło

tel. 0048 61 665 2201

e-mail: lukasz.semklo(at)put.poznan.pl

pok. 813BM (budynek z zegarem)

Kierownik ds. Kontroli Jakości Szkolenia i Audytu

mgr Krystyna Wołoszczuk-Krupa

tel. +48 61 665 2326

email: krystyna.woloszczuk-krupa(at)put.poznan.pl

Centrum Kształcenia Lotniczego

Kierownik ds. Egzaminowania

dr inż. Łukasz Brodzik

tel. 0048 61 665 2213

e-mail: lukasz.brodzik(at)put.poznan.pl

pok. 814BM (budynek z zegarem)