Ważne informacje

Egzamin z Modułu 1 – Matematyka

odbędzie się 01 kwietnia 2022 roku o godzinie 15.10 w sali 122BL. 

Wyniki z egzaminu:

Egzamin z Modułu 9 – Czynniki ludzkie

termin zostanie podany w krótce. 

 

Egzamin z Modułu 3 – Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki

termin zostanie podany w krótce. 

Part 147
Podstawowe informacje odnośnie Ośrodka Szkolenia Personelu Obsługi technicznej Part 147
Part 66

Poniżej znajdują się niezbędne informacje odnośnie treści jakie należy opanować w ramach szkolenia Part-66 do kategorii B 1.2 oraz dziennik zajęć praktycznych do pobrania.

Materiał do kategorii B 1.2
Dziennik zajęć praktycznych
Egzaminy

W ramach Ośrodka Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Part-147 przeprowadzamy egzaminy z poniższych modułów do kategorii B 1.2:

Moduł 1 – MATEMATYKA
Moduł 2 – FIZYKA
Moduł 3 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI
Moduł 4 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI
Moduł 5 – SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH
Moduł 6 – MATERIAŁY I SPRZĘT
Moduł 7A – DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Moduł 8 – PODSTAWY AERODYNAMIKI
Moduł 9 – CZYNNIKI LUDZKIE
Moduł 10 – PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTNICTWA
Moduł 11B – AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO
Moduł 16 – SILNIK TŁOKOWY
Moduł 17A – ŚMIGŁO

Ważne!

Dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Płatowce na kierunku Inżynieria Lotnicza na Wydziale inżynierii Środowiska i Energetyki pierwsze podejście do egzaminu modułowego jest bezpłatne.

Kolejne podejście do egzaminu jest odpłatne i zgodne z opłatą ULC za egzamin poprawkowy z modułu wynosi 341zł. 

Praktyki
1. Podczas praktyk w ośrodku part-145 student jest zobowiązany do:
     – zaopatrzenia się w roboczy strój ochronny;
     – buty antystatyczne robocze;
     – zapewnić na własny koszt dojazd do miejsca odbywania praktyk oraz zakwaterowanie;
     – bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP;
     – bezwzględnie przestrzegać regulaminu Organizacji obsługowej. 
2. Zachowanie niezgodne z BHP będzie skutkowało usunięciem z odbywania praktyk w danym Ośrodku Part 145.
Pliki do pobrania
W przygotowaniu !
Galeria
Kontakt
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Piotrowo 5 
61-138 Poznań
tel.: 61 665 2400
e-mail: part66@put.poznan.pl

Kierownik Odpowiedzialny

dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. PP

tel. 0048 61 665 2201

e-mail: agnieszka.wroblewska@put.poznan.pl

pok. 813BM (budynek z zegarem)

Kierownik ds. Szkolenia

dr inż. Łukasz Semkło

tel. 0048 61 665 2213

e-mail: lukasz.semklo@put.poznan.pl

pok. 814BM (budynek z zegarem)

Kierownik ds. Kontroli Jakości Szkolenia i Audytu

mgr Krystyna Wołoszczuk-Krupa

tel. +48 61 665 2326

email: krystyna.woloszczuk-krupa@put.poznan.pl

Kierownik ds. Egzaminowania

dr inż. Łukasz Brodzik

tel. 0048 61 665 2213

e-mail: lukasz.brodzik@put.poznan.pl

pok. 814BM (budynek z zegarem)