Ważne informacje

Zapraszamy

na szkolenie w dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 10.00 w sali 302 CM (budynek Mechatroniki) na Politechnice Poznańskiej. Szkolenie dotyczyć będzie użytkowania akumulatorów firmy Concorde, a przeprowadzać je będzie Pana Gary Vickery, szef sprzedaży firmy Concorde. Szkolenie będzie trwało ok 2 godzin i odbędzie się w języku angielskim. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie upoważniał do obsługi akumulatorów Concorde wystawiony przez  fabrykę Concorde Batteries, USA. W celu uzyskania certyfikatu zostanie przeprowadzony test dla osób chętnych. 

Part 147
Podstawowe informacje odnośnie Ośrodka Szkolenia Personelu Obsługi technicznej Part 147
Part 66

Poniżej znajdują się niezbędne informacje odnośnie treści jakie należy opanować w ramach szkolenia Part-66 do kategorii B 1.2 oraz dziennik zajęć praktycznych do pobrania.

Materiał do kategorii B 1.2
Dziennik zajęć praktycznych
Egzaminy

W ramach Ośrodka Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Part-147 przeprowadzamy egzaminy z poniższych modułów do kategorii B 1.2:

Moduł 1 – MATEMATYKA
Moduł 2 – FIZYKA
Moduł 3 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI
Moduł 4 – WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI
Moduł 5 – SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH
Moduł 6 – MATERIAŁY I SPRZĘT
Moduł 7A – DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Moduł 8 – PODSTAWY AERODYNAMIKI
Moduł 9 – CZYNNIKI LUDZKIE
Moduł 10 – PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTNICTWA
Moduł 11B – AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO
Moduł 16 – SILNIK TŁOKOWY
Moduł 17A – ŚMIGŁO

Ważne!

Dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Płatowce na kierunku Inżynieria Lotnicza na Wydziale inżynierii Środowiska i Energetyki pierwsze podejście do egzaminu modułowego jest bezpłatne.

Kolejne podejście do egzaminu jest odpłatne i zgodne z opłatą ULC za egzamin poprawkowy z modułu wynosi 341zł. 

Osoby podchodzące do egzaminu, a nie będące studentami Politechniki Poznańskiej muszą uiścić opłatę w wysokości 341zł/moduł. 

Praktyki
1. Podczas praktyk w ośrodku part-145 student jest zobowiązany do:
     – zaopatrzenia się w roboczy strój ochronny;
     – buty antystatyczne robocze;
     – zapewnić na własny koszt dojazd do miejsca odbywania praktyk oraz zakwaterowanie;
     – bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP;
     – bezwzględnie przestrzegać regulaminu Organizacji obsługowej. 
2. Zachowanie niezgodne z BHP będzie skutkowało usunięciem z odbywania praktyk w danym Ośrodku Part 145.
Pliki do pobrania
W przygotowaniu !
Galeria
Kontakt
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Piotrowo 5 
61-138 Poznań
tel.: 61 665 2400
e-mail: part66@put.poznan.pl

Kierownik Odpowiedzialny

dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. PP

tel. 0048 61 665 2201

e-mail: agnieszka.wroblewska@put.poznan.pl

pok. 813BM (budynek z zegarem)

Kierownik ds. Szkolenia

dr inż. Łukasz Semkło

tel. 0048 61 665 2213

e-mail: lukasz.semklo@put.poznan.pl

pok. 814BM (budynek z zegarem)

Kierownik ds. Kontroli Jakości Szkolenia i Audytu

mgr Krystyna Wołoszczuk-Krupa

tel. +48 61 665 2326

email: krystyna.woloszczuk-krupa@put.poznan.pl

Kierownik ds. Egzaminowania

dr inż. Łukasz Brodzik

tel. 0048 61 665 2213

e-mail: lukasz.brodzik@put.poznan.pl

pok. 814BM (budynek z zegarem)